watermolen tekening Klotz

Ivm met unieke bouwhistorische vondsten zoeken wij vergelijkingsmateriaal van (getijden)watermolens elders in de wereld  !!

Omhoog Media 2006 & 2007 Media t/m 2005

Steen
Algemeen
Historie
Nieuws & plannen
Fotoalbum
Link pagina
Siteoverzicht

Steen
 
Watermolenpad 1
4611 HX
Bergen op Zoom
 
tel  0164 244347
fax 0164 299711
 

De getijdenwatermolen in de media vanaf 2008


Bergse Watermolencomplex: 'Het mooiste is wat je niet ziet'
Afgelopen donderdag is aan de Oude Vissershaven voorzichtig begonnen met het blootleggen van de fundamenten van het eeuwenoude watermolencomplex in Bergen op Zoom. .....lees verder
Datum: 16 september 2014 Bron: BNdeStem.nl
door Marc Molenaars BERGEN OP ZOOM - We schrijven 1503. Klokslag drie uur draaien de schoepen van het waterrad. Tien jaar eerder adviseerde de beroemde bouwmeester Anthonis Keldermans (van oa Het Markiezenhof) aan stadsbouwmeester Jan Joest de Zeepzieder om in Bergen op Zoom een getijdemolen te bouwen, zo één die werkt bij eb en vloed. De Bergse burger betaalde mee aan de bouw: de accijns op bier werd fiks verhoogd.

Afgelopen donderdag is aan de Oude Vissershaven voorzichtig begonnen met het blootleggen van de fundamenten van het eeuwenoude watermolencomplex in Bergen op Zoom.  "De mensen denken altijd dat het pand waarin ik woon de vroegere watermolen is, maar dat is slechts onderdeel van een veel groter geheel. Het meest indrukwekkende deel zit onder water of onder de grond. Het is het gedeelte waarop vroeger het waterrad draaide en de sluis- en schuthuisjes stonden. Die fundamenten, 500 jaar oud maar in prima staat, zijn we nu aan het blootleggen", zegt Hans Smeenk, eigenaar van het pand waar ooit de molenaar huisde.

Het onderzoek is ingrijpend, maar beslist de moeite waard, zegt Smeenk. "Er zijn maar twee getijdenmolens in Nederland. Dit is er één van. Die is dus zo uniek dat er nauwelijks iets over bekend is. We baseren ons op pentekeningen uit de zeventiende eeuw. Maar wat nu wordt blootgelegd lag ook toen onder water en is op die tekeningen dus niet te zien."

Smeenk is onder de indruk wat vrijwilligers en grondbedrijf Gubbels (bezig met de sanering van het Nedalco-terrein) de afgelopen dagen aan zand hebben verzet. „We zien sporen van de kademuren en het stroomkanaal. Het zijn aanzienlijke fundamenten, heel zwaar uitgevoerd om het wassende zeewater te weerstaan.”
Smeenk snapt dat voor de ‘gewone’ mensen de schoepenraderen het meest tot de verbeelding spreken. „Maar bouwkundig is dat eigenlijk het minst monumentale onderdeel van het complex. Zo’n waterrad is ook nu nog tamelijk eenvoudig te maken. Voor ons telt het gebouw en ik moet zeggen: wat we zien is indrukwekkend.”
Of de molen, die tot 1887 dienst deed en daarna degradeerde tot opslagplaats, ooit in oude luister wordt hersteld, ligt in handen van de gemeente, zegt Smeenk. „Die is eigenaar van dit deel van het complex. Maar, het zou heel mooi zijn, natuurlijk. Maar kostbaar.”
 

Klik hier voor het artikel op BN DeStem.nl


Werf wordt woonplek en leerlocatie
Met de nieuwe invulling van de oude werf gaat ook een wens van Hans Smeenk in vervulling. Hij bestiert niet alleen restauratieaannemerij Cauwenborgh, maar is ook bewoner van de oude watermolen – hij knapte hem eigenhandig al grotendeels op – die naast de oude werf aan het water staat. Smeenk droomde al jaren van een leerwerkbedrijf rondom het pand......lees verder
Datum: 18 februari 2010 Bron: BNdestem.nl
door Niels Herijgens BERGEN OP ZOOM - Een scharnier tussen de oude en de nieuwe stad, vindt Willem Maas van Wonen West-Brabant de locatie: de vroegere gemeentewerf op de hoek Van Konijnenburgweg-Oude Vissershaven. "Het is eigenlijk de afronding van het oude centrum. Daarom willen we er per se iets moois van maken." De corporatie nam het terrein onlangs voor 3,1 miljoen euro over van de gemeente en gaat er woningen bouwen, in verschillende prijsklassen. Zo komt aan de kop van de Oude Vissershaven een vijftal herenhuizen. Aan de Van Konijnenburgweg komt een groot bouwblok met verschillende hoogten. Daarin komen in elk geval zes woonzorgeenheden: groepswoningen voor zes personen met permanente begeleiding, zoals die ook al in de vroegere Blokkendoos zijn gebouwd ('dat is de toekomst, in plaats van grootschalige verzorgingshuizen'). Verder ook ruim vijftig appartementen, verdeeld over vier à vijf bouwlagen. En om de hoek een stuk of acht eensgezinswoningen van twee bouwlagen plus een kap. Op het plein achter dit alles komt een halfverdiepte parkeergarage. "Er kan nog een en ander aan veranderen", zegt Maas die de blokken op een maquette aanwijst. "Dit is een massastudie, de architect is nu met de precieze invulling aan de slag." En daarvoor is architectenbureau Bedaux De Brouwer ingeschakeld. Niet de goedkoopste in het land, weet Maas. "Dat is kiezen voor kwaliteit. Als iemand iets goeds kan bouwen dat past in een historische omgeving is het deze architect wel. En duur is relatief. Stel dat dit eens tweeduizend euro per woning meer kost. De gebouwen blijven meer waard, maar belangrijker nog: je houdt met een goed ontwerp de kwaliteit van de buurt in stand." Met de nieuwe invulling van de oude werf gaat ook een wens van Hans Smeenk in vervulling. Hij bestiert niet alleen restauratieaannemerij Cauwenborgh, maar is ook bewoner van de oude watermolen – hij knapte hem eigenhandig al grotendeels op – die naast de oude werf aan het water staat. Smeenk droomde al jaren van een leerwerkbedrijf rondom het pand. Nu komt het er: een pleintje met daaraan een soort atelier annex werkplaats waarin jonge mensen het restaurerend bouwen kunnen leren. Het is, na de provinciale subsidie van ruim 187.000 euro voor de verdere restauratie van de molen, de tweede grote meevaller in korte tijd voor de dicht-bij-huisprojecten van de restauratiedeskundige. De oude werf zelf komt op 1 maart leeg. Willem Maas hoopt dat Wonen West-Brabant eind dit jaar de eerste paal kan slaan.

Zeventiende Molendag in West-Brabant
Zondag wordt voor de 17de keer de Westbrabantse Molendag gehouden. Als bijzonderheid kan voor het eerst dit jaar een bezoek gebracht worden aan de herstelwerkzaamheden van de getijdenwatermolen aan de Oude Visserhaven in Bergen op Zoom. .....lees verder
Datum: 29 maart 2008 Bron: BN/DeStem
Zaterdag 29 maart 2008 - BERGEN OP ZOOM - Zondag wordt voor de 17de keer de Westbrabantse Molendag gehouden. De organisatie is in handen van Vereniging Westbrabantse Molens. Belangstellenden kunnen die dag tussen 11.00 en 17.00 uur kennis maken met vernuftige technieken uit het verleden. Bij voldoende wind zullen de molens draaien en in een aantal molens wordt graan gemalen.
Als bijzonderheid kan voor het eerst dit jaar een bezoek gebracht worden aan de herstelwerkzaamheden van de getijdenwatermolen aan de Oude Visserhaven in Bergen op Zoom.
En sinds lange tijd kunnen ook de Bisschopsmolen in Etten-Leur en molen De Hoop in Sprundel weer bezocht worden. Andere molens die onermeer te bezichtigen zijn: De Twee Vrienden (Bergen op Zoom), Assumburg (Nieuw Vossemeer), De Hoop (Den Hout), De Hoop (Roosendaal), Zwartebergse Molen (Etten-Leur), De Arend (Wouw), De Vos (Heense Molen) Fleur (Zevenbergen) Zeldenrust (Hooge Zwaluwe) en Johanna (Huijbergen).
De Oranje Molen in Willemstad is alleen op afspraak te bezichtigen, tel: 06 4126 3808.
Meer informatie over de Molendag is te verkrijgen bij het secretariaat van de Vereniging De Westbrabantse Molens, tel.: 0161 225 714.

terug naar titelweergave


Een stukje historie zichtbaar gemaakt.....
De watermolen aan de Oude Vissershaven .....lees verder
Datum: februari 2008 Bron: stadsmagazine

Hier is het artikel te lezen over de watermolen welke is gepubliceerd in het Stadsmagazine van Bergen op Zoom.

(Voor het lezen van dit bestand is een pdf reader benodigd. Acrobat reader is gratis te downloaden)

terug naar titelweergave

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Laatst bijgewerkt: 26 September 2014

Aannemersbedrijf Cauwenborgh: Restaureren is onze passie!